Výroční zpráva za rok 2019

Zprávy o našich aktivitách naleznete podrobně zpracované ve Výroční zprávě 2019.

Za uplynulý rok bychom rádi poděkovali jak psovodům a jejich psům, kteří věnují svůj volný čas a úsilí k tréninku, tak našim příznivcům, podporovatelům a sponzorům. Ze sponzorů bychom chtěli zvlášť zmínit pojišťovnu Kooperativa a Nadační fond Pavla Novotného.